Bestuur

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Heeft u interesse: stuur een mail naar z4d@zwem4daagseapeldoorn.nl

Bestuursleden
 Anje Bonder-Bos  Voorzitter
 Alexander Rijke  Secretaris
 [Vacant]  Penningmeester
 Hans Simons  Lid
 Agnes Willemsen-Rijsdijk  Lid
 Roy Bloemendal  Lid
 René Jurgens  Webmaster

Meer info over een aantal bestuursleden vindt u hier.

Hieronder het bestuur

Van links naar rechts staan achter: Alexander Rijke, René Jurgens, Roy Bloemendal, en Anje Bonder-Bos

Van links naar rechts staan voor : Hans Simons en Agnes Willemsen-Rijsdijk