Bestuur

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Heeft u interesse: stuur een mail naar z4d@zwem4daagseapeldoorn.nl

Bestuursleden
 Anje Bonder-Bos  Voorzitter
 Alexander Rijke  Secretaris
 [Vacant]  Penningmeester
 Hans Simons  Lid
 Agnes Willemsen-Rijsdijk  Lid
 [Vacant]  Algemeen Lid
 René Jurgens  Webmaster

Update: Ons nieuwste bestuurslid, Alexander Rijke, stelt zich graag voor, zie hier

Hieronder het bestuur, inclusief een aantal oud-leden

oude samenstelling bestuur

Van links naar rechts staan : Hans Simons,Agnes Willemsen-Rijsdijk en Anje Bonder-Bos

van links naar Rechts zittend: Herman van de Brug en Marlies van de Brug

Liggend vooraan : Jos Dekkers